Презентация - "Database Modeling"

Презентация към лекцията "Database Modeling" от курса Бази от данни и SQL.