Презентация - "Database Systems"

Презентация към лекцията "Database Systems" от курса Бази от данни и SQL.