Презентация - "SQL Data Definition Language "

Презентация към лекцията "SQL Data Definition Language " от курса Бази от данни и SQL.