Презентация - "Java Database Connectivity (JDBC)"

Презентация към лекцията "Java Database Connectivity (JDBC)" от курса Бази от данни и SQL.