Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса C# за напреднали (май 2016).