Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса CSS стилизиране (май 2016).