Презентация - "Бройни системи"

Презентация към лекцията "Бройни системи" от курса C# за напреднали (май 2016).