Презентация - "Използване на класове и обекти"

Презентация към лекцията "Използване на класове и обекти" от курса C# за напреднали (май 2016).