Презентация - "Низове и работа с низове (Strings)"

Презентация към лекцията "Низове и работа с низове (Strings)" от курса C# за напреднали (май 2016).