Презентация - "Основи на Многонишковото програмиране в .NET"

Презентация към лекцията "Основи на Многонишковото програмиране в .NET" от курса Многонишково програмиране.